ny

ถุงกรองของเหลว

  • liquid filter bag

    ถุงกรองของเหลว

    พื้นผิวเรียบ PP / PE / NMO / PTFE ถุงกรองของเหลวกรองชื่อสินค้า: ถุงกรองของเหลวลักษณะของถุงกรองสื่อ• FELT: มีจำหน่ายในโพลีเอสเตอร์และโพลีโพรพีลีนโดยทั่วไปจะใช้ผ้าสักหลาดเมื่อต้องการการกักเก็บอนุภาคขนาด 1-200 ไมครอน วัสดุผ้าสักหลาดให้การกรองความลึกแบบสามมิติส่งผลให้มีความสามารถในการรับน้ำหนักของแข็งสูงกว่าพื้นที่เทียบเท่าของผ้าตาข่าย •ตาข่าย: NYLON MONOFILAMENT - ผ้าทอที่มีรูเว้นระยะเท่า ๆ กัน เหมาะสำหรับงานกรองพื้นผิวเท่านั้น ...