ny

กรงกรอง

  • Filter bag cage

    กรงถุงกรอง

    เรามุ่งมั่นที่จะจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่หรือบริการทั้งหมดที่คุณอาจต้องการในช่วงวงจรชีวิตที่สมบูรณ์ของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศของคุณ 1. การแนะนำผลิตภัณฑ์กรงถุงกรองเป็นส่วนรองรับของถุงกรองและควรมีน้ำหนักเบาและง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา คุณภาพของกรงกรองมีผลโดยตรงต่อสถานะการกรองและอายุการใช้งานของถุงกรองเราใช้อุปกรณ์การผลิตขั้นสูงและวิธีการทดสอบตามหลักการทำงานของถุงกรองแบบต่างๆ ...